Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bogoria

Gmina Bogoria w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uzyskała dotację w wysokości 90% kosztów dla projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bogoria" z Programu Operacyjnego Infrastrukura i Środowsko 2007 - 2013 w ramach działania 9.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w gminie. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Bogoria.

Wykonawcą "Planu" dla Gminy Bogoria jest firma "PHIN Inwestycje Sp. z o.o. 93 - 121 Łódź, Częstochowska 63, +48 42 661 11 99,

https://www.phin.pl/inwestycje

W ramach pracy nad "Planem" będzie prowadzona inwentaryzacja budynków na terenie Gminy. We wrześniu ankieterzy ww. firmy będą zbierać informacje niezbędne do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankieterzy będą mieli przy sobie otrzymane od Wójta Gminy identyfikatory. Ankietę można również wypełnić elektronicznie. Poniżej znajduje się odnośnik do ankiety:

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - http://goo.gl/flM1PE

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW http://goo.gl/UOcAaT

 

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl