Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r.

We wtorek 19 lutego otwarte zostało nowe Przedszkole wraz z blokiem żywieniowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach. Swoją obecnością zaszczycili - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Marek Jońca, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Wiktor Kowalski oraz Starosta Staszowski Józef Żółciak. W uroczystości uczestniczyli także - Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Olbierzowicach ks. kan. Zbigniew Kuras, radni powiatu i gminy, Zastępca Wójta Gminy Bogoria Dorota Kruszec-Nowińska, nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola.
Wójt Gminy Bogoria Marcin Adamczyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej ważnej dla gminy inwestycji. Marszałkowie przekazali dzieciom prezenty, kosze ze słodyczami, materiały promocyjne. Życzenia na ręce dyrekcji placówki przesłali: posłanka, wiceminister sportu i turystyki, Anna Krupka i poseł Krzysztof Lipiec.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z przedszkola i szkoły. Przedstawiły krótką historię placówki, recytowały, śpiewały, tańczyły. Ich występy nagradzano gromkimi oklaskami, szczególnie duży aplauz uzyskał polonez w wykonaniu maluchów.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej Osi Priorytetowej 7 "Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wyniosła 3 743 201,81 zł, w tym współfinansowane z Unii Europejskiej 2.807.401,35 zł, co stanowi 75% całości dofinansowania, pozostałe 25% to wkład własny Gminy w kwocie 935. 300,45 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 3.698.550,00zł. Projekt został zrealizowany przez firmę Zakład remontowo- budowlany ,,ADMA” Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany. Projekt został zakończony końcem grudnia 2018r.
Zadanie polegało na budowie nowego bloku żywieniowego na potrzeby szkoły podstawowej oraz 2 oddziałowego przedszkola, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi jak kolektory słoneczne, dojazdy, dojścia, miejsca parkingowe i przyłącza.
Na parterze budynku została wybudowana kuchnia wraz z zapleczem oraz stołówką mającą za zadanie obsługiwać istniejącą szkołę podstawową oraz przedszkole.
Na piętrze powstało przedszkole dwu – oddziałowe przewidziane na 50 dzieci. Dodatkowo została poddana termomodernizacji istniejąca część budynku szkoły podstawowej , poprzez izolację cieplną ścian i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Wybudowany został również kompleks sportowy w postaci boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Z nowo powstałego bloku żywieniowego będzie korzystać 179 dzieci uczęszczających do tej szkoły.

  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 1
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 2
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 3
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 4
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 5
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 6
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 7
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 8
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 9
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 10
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 11
  Otwarcie nowego Przedszkola wraz z blokiem żywieniowym w Jurkowicach - 19.02.2019 r. - 12

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl